Taisyklės

Savaitės taisyklė

Labas!

Nauja savaitė – nauja taisyklė 🙂 Šįkart kviečiame susipažinti su taisykle apie gynėjo baudą prieš gaudytoją:

” 17. Baudos

17.2. Gynėjo bauda prieš gaudytoją :

17.2.1. Gynėjo bauda preš puolančios komandos diską gaudantį žaidėją padaroma tuomet, kai gynėjas INICIJUOJA KONTAKTĄ su gaudytoju dar prieš jam bandant sugauti diską ar gaudymo metu.

17.2.2. Gynėjui padarius baudą prieš gaudytoją:

17.2.2.1. centrinėje ar puolėjo ginamoje zonose 2, gaudytojas tęsia žaidimą su disku nuo tos vietos, kur bauda buvo padaryta;

17.2.2.2. puolėjo taškų pelnymo zonoje 3, gaudytojas tęsia žaidimą su disku nuo vietos ant taškų zonos linijos 4, esančios arčiausiai taško, kur buvo padaryta bauda. Baudą padaręs gynėjas privalo tapti gaudžiusio puolėjo marker’iu 5;

17.2.2.3. kilus ginčui 6, dėl baudos, diskas grąžinamas puolėjui, išmetusiam diską.

Komentarai:

  1. Gynėjo bauda prieš gaudytoją. Kalba šioje taisyklė eina tik apie gynėjo inicijuotą fizinį kontaktą, sutrukdžiusį puolančiosios komandos žaidėjui apskritai pagauti diską. Jei gaudytojas jau buvo pagavęs diską ir šis tuomet buvo išmuštas jam iš rankų, ar gaudytojas jį pametė dėl inicijuoto fizinio kontakto, tai kalba eina jau apie kitą, dažnai maišomą su pastarąja, – “STRIP” baudą. Padarius gynėjo baudą prieš gaudytoją jo taškų pelnymo zonoje, net jei gynėjas sutinka su bauda, taškai nėra įskaičiuojami, nes gaudytojas dar nebuvo pagavęs disko (priešingai, nei padarius “strip” baudą).
  2. 3. 4. Kokia ten kur zona? Centrinė zona – tai žaidimo zona, paveikslėlyje pažymėta vienetu (1). Puolėjo ginama zona, tai ta galinė zona, iš kurios komanda pradėjo ataką. Jei dar neaišku – tai zona priešingoje pusėje, nei tavo komanda pelno taškus; šiuo atveju, tarkime puolanti komanda pradeda ataką iš dešinės pusės, jų ginama zona būtų pažymėta trejetu (3). Tuomet puolančios komandos taškų pelnymo zona šiame paveikslėlyje yra priešingoje pusėje – pažymėta dvejetu (2). Taškų zonos linija pažymėta ketvertais (4) ir rodyklėmis. 

Field5.   Kas yra “marker’is“? Marker’iu ultimeite vadinamas gynėjas, kuris gina žmogų su disku ir skaičiuoja jam sekundes. 

6. Kilus ginčui? Ginčas šiuo atveju gali kilti, jei gynėjas nesutinka su bauda. Realus scenarijus kilti ginčui galėtų būti toks:

“puolančios komandos žaidėjas gaudo ilgą pasą, o jo gynėjas bėga greta. Jie susiduria taip, kad puolančios komandos žaidėjas netenka galimybės pagauti diską, tačiau neaišku, ar gaudytojas būtų spėjęs pavyti diską, net jei susidūrimas būtų neįvykęs. Tokiu atveju, gaudytojui sušukus “foul” gynėjas gali ginčytis ir diskas arba grąžinamas metusiam puolančiosios komandos žaidėjui, arba puolėjas atsiima savo baudą (sušunka “retracted“), ir užskaitomas disko perėmimas; keičiasi puolanti komanda.”

Ir vėlgi aptartai taisyklei aktualūs rankų signalai:signals

Šią savaitę tiek, norintys sužinoti daugiau aplankykite Pasaulio skraidančiojo disko federacijos puslapį, kur rasite visas taisykles ir dar daugiau 🙂

Komentuok / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s