Taisyklės

Savaitės taisyklė

Sveiki:)

Šią savaitę siūlom susipažinti su “Pick” taisykle. Pasirinkome ją, nes Lietuvos ultimeito uždarų patalpų čempionate ’13, vykusiame praėjusį savaitgalį, dėl šios taisyklės pažeidimo buvo kilęs nemažas ginčas. Dabar visi matę ir dalyvavę jame turės progą dar kartą paanalizuoti situaciją, smagaus laiko! 😀

” 18. Klaidos ir taisyklių pažeidimai

18.3 “Pick” taisyklės pažeidimas:

18.3.1. Jei BESIGINANČIAM 1 žaidėjui yra sutrukdoma judėti link savo ginamojo ar greta jo, žaidėjas gali sušukti “Pick” 2.

18.3.2. Žaidimui sustojus, gynėjas, sušukęs “Pick”, gali užimti sutartą vietą aikštelėje, kurią jis būtų užėmęs, jei jam nebūtų sutrukdyta. Jei diskas buvo išmestas – jis grąžinamas puolėjui 3, kuris turėjo diską, kai pažeidimas įvyko.

 Komentarai:

 1. “Pick” taisyklė galioja tik besiginančios komandos žaidėjams. 
 2. Gynėjas gali pasinaudoti “Pick” taisykle tik tuo atveju, jei jo ginamas puolėjas buvo nutolęs ne daugiau, kaip trimis (3) metrais kai jam buvo sutrukdyta. Žinoma, žaidimui sustojus juos gali skirti ir didesnis atstumas, kuris būtų sutrukdymo gynyboje pasekmė.
 3. Diskas grąžinamas jį išmetusiam puolėjui ne visada. Jei “Pick” sušunkama metimo metu ar diskui būnant ore, žaidimas tęsiamas nuo vietos, kur diskas sustoja, su sąlyga, jei “Pick” neturėjo jokios įtakos disko vietai aikštelėje. Pavyzdžiui:
  • Jei  “Pick” sušukusio gynėjo ginamas žaidėjas nė nebandė gaudyti disko (pvz., buvo kitoje aikštelės pusėje), sustabdžius žaidimą gynėjas tiesiog užima vietą aikštelėje, kurioje būtų buvęs, jei nebūtų sutrukdyta, ir žaidimas tęsiamas, iš vietos, kur diską pagavo kitas puolančios komandos žaidėjas.
  • Jei tokioje pačioje situacijoje gynejui sušukus “Pick” puolančios komandos žaidėjas nepagauna disko – tai laikoma disko perėmimu (turnover), nes “Pick” neturėjo įtakos žaidimo rezultatui.
  • Esmė tokia – kad ir kas bebūtų, pirma pagauk diską, o tada stabdyk žaidimą. “Girdėjau, kad kažkas šaukė” – ne pasiteisinimas 😀
 4. Jei diskas visgi grąžinamas jį išmetusiam puolančios komandos žaidėjui, jo markeris gali pradėti sekundžių skaičiavimą daugiausia nuo šeštos (6) sekundės.

Kaip “Pick” pažeidimas atrodo žaidimo metu galite išvysti štai čia (video 1) arba štai čia (video 2). O, kad dar geriau viską įsimintumėt – prieš jus sprendimų diagrama, pažeidus “Pick” taisyklę:

pick

Šią savaitę tiek, norintys sužinoti daugiau aplankykite Pasaulio skraidančiojo disko federacijos puslapį, kur rasite visas taisykles ir dar daugiau 🙂

Tournaments

Lietuvos Ultimeito (uždarų patalpų) Čempionatas 2013

Praėjusį savaitgalį net dvi Marių meškų komandos dalyvavo Lietuvos ultimeito uždarų patalpų čempionate, vykusiame Vilniuje. Čempionate šiais metais dalyvavo 12 komandų ir visos jų, kaip ir pernai, atvirajame pogrupyje.

Continue reading “Lietuvos Ultimeito (uždarų patalpų) Čempionatas 2013”

Taisyklės

Savaitės taisyklė

Sveiki!

Marių meškos šią savaitę siūlo susipažinti su dar viena taisykle, šįkart – apie disko atžymėjimą, visų įprastai vadinamą disko “čekinimu” (angl. checking) :). Taip taip, turbūt visi girdėjot šį žodį skambant aikštelėje, ar už jos ribų, taigi, nenustebkit, jei naudosim disko žymėjimą ir “čekinimą”, kaip sinonimus 🙂

” 10. Disko žymėjimas (angl. The Check)

10.1. Kai tik žaidimas sustoja dėl minutės pertraukėlės, baudos, taisyklių pažeidimo, ginčo dėl disko perėmimo, ginčo dėl taško įskaitymo, techninio sustabdymo, traumos ar diskusijos, žaidimas turi būti pratęsiamas, kaip įmanoma greičiau atžymint (“pračekinant”) diską. Žymėjimas gali būti uždelsiamas tik užsitęsus diskusijai ar ginčui 2.

Komentarai:

 1. Kas yra disko žymėjimas? Atžymėdamas diską žaidėjas duoda ženklą tiek savo, tiek oponentų komandų nariams, kad žaidimas tęsiamas. Jei metimas atliekamas nepračekinus disko, jis laikomas neįvykusiu, nes žaidimas tuo metu nevyko, t.y. buvo sustabdytas.
  • Kaip reikia atžymėti diską? Diskas atžymimas markeriui* palietus diską, arba puolėjui disku palietus žemę. Jei puolėjas su disku delsia disko čekinimą, jo markeris gali pats paliesti diską ir pradėti skaičiavimą.
 2. Kada disko atžymėti nereikia? Disko čekinti nereikia po pull’o** ar disko perėmimo, net jei puolėjas turi ateiti iki reikiamos vietos (pvz., grįžti iš užribio). Šiais atvejais puolėjas gali išmesti diską iškart, tik atėjęs į reikiamą vietą ir užėmęs atramos tašką o markeris gali pradėti skaičiuoti sekundes, puolėjui vos užėmus savo poziciją (užsiėmus atramos tašką).
  • Jei puolėjas nenustato savo atramos taško – tai laikytina žingsniais (angl. travel).
  • Jei markeris pradeda skaičiuoti sekundes puolėjui dar neužėmus reikiamos vietos aikštelėje, ar nenustačius savo atramos taško – tai laikytina markerio klaida – skubotu skaičiavimu (“Fast Count”).

*Marker’iu ultimeite vadinamas gynėjas, kuris gina žmogų su disku ir skaičiuoja jam sekundes. 

** Pull’as – tai pirmasis besiginančios komandos metimas puolančiajai, pradedant žaidimą, po taško pelnymo.

Šią savaitę tiek, norintys sužinoti daugiau aplankykite Pasaulio skraidančiojo disko federacijos puslapį, kur rasite visas taisykles ir dar daugiau 🙂