Dvidiskis (DDC – Double Disc Court)

Pagrindinės taisyklės
(čia pateiktos tik pagrindinės taisyklės ir dažniausiai iškylančių situacijų aprašymas; daugiau detalių galima rasti pilnose taisyklėse)

Dvidiskis yra žaidžiamas plokščioje aikštelėje ant žolės.

Žaidimo aikštelę sudaro du kvadratai (išmatavimai 13×13 m). Tarp kvadratų yra 17 m tarpas.

Žaidžiama su 110 g diskais (Pro model). Ultimeito žaidėjams patartina žaisti su standartiniais Ultimeito diskais (Discraft Ultra-Start 175 g).

YouTube_logo_standard_whiteŽaidžia dvi komandos po du žaidėjus. Kiekviena iš jų gina vieną kvadratą.

Pagrindinės užduotys puolant:

Išmesti diską taip, kad jis nusileistų tavo varžovų kvadrate (ir neišriedėtų iš jo).

Išmesti diskus taip, kad tavo varžovai būtų priversti vienu metu pagauti abu diskus.

Pagrindinės užduotys ginantis:

Apginti savo kvadratą pagaunant varžovų mestą diską, kuris gali nusileisti tavo kvadrate (tuo pačiu negaudyti varžovų mesto disko kuris tikrai nusileis užribyje)

Išvengti tavo komandos kontakto su abiem diskais vienu metu.

Kaip pelnomi taškai:

Jei pameti diską (t.y. gaudei ir nepagavai disko, nesvarbu kur jis nusileidžia kvadrate ar už jo ribų) – taškas tavo varžovams

Tavo mestas diskas liečia užribį (kvadrato linija taip pat yra užribis!; jei diskas nusileido kvadrate, bet po to išriedėjo už jo ribų – tai irgi užribis) – taškas tavo varžovams

Tu ir/ar kartu su savo partneriu palietėt vienu metu abu diskus – 2 taškai tavo varžovams

Kitos svarbios taisyklės:

 • Prieš žaidimą abi poros išmeta burtus; laimėjusi burtus komanda renkasi pirma vieną iš šių dalyku:

1.    Kurį kvadratą renkasi ginti
2.    Kuri komanda pirma skaičiuos
3.    Kuri komanda turi pirma paskelbti savo servuotoją

Po pirmo pasirinkimo burtus pralaimėjus komanda pasirenka iš likusių dviejų; paskutinis pasirinkimas lieka burtus laimėjusiai komandai.

 • Pirmi metimai (servai) turi būti atlikti taip – Servuotojai (po vieną komandoje) privalo turėti diskus ir būti pasiruošę mesti. Prieš servą skaičiuojančios komandos servuotojas turi stovėti vienoje vietoje. Visi žaidėjai turi būti savo kvadrate.
 • Skaičiuojantis žaidėjas skaičiuoja taip – “pasiruošę?”, trys-du-metam (tarpai tarp žodžių turi būti vienodi). Skaičiavimo metu visi žaidėjai gali judėti kur nori. Kai pasakoma “metam” abu servuotojai turi išmesti diską (negalima mesti nei anksčiau, nei vėliau). Jei varžovai išmetė servą ne laiku – iš karto reikia šaukti “anksti” arba “vėlai”. Jei varžovai sutinka, sušaukusi komanda gali – 1. pasiimti taškus, kuriuos laimėjo šio serviso metu; 2. Peržaisti servą; 3. Jei abu diskai buvo pagauti – žaisti toliau.
 • Toliau diskai mėtomi į varžovų kvadratą tol, kol yra pelnomas taškas. Po pelnyto taško žaidimas sustoja ir vėl pradedamas nauju servu. Kitą servą skaičiuoja ta komanda, kuri pelnė tašką (skaičiuoja žaidėjas be disko). Prieš skaičiuodamas žaidėjas turi garsiai pasakyti rezultatą (savo komandos skaičių sakydamas pirma).
 • Jei vienu metu taškus pelno dvi komandos, taškai neskaičiuojami nei vienai. Iš naujo servuojama.
 • Pavėluotas metimas – jei vienas diskas lietė žemę (kvadrate arba užribyje) – po to išmestas diskas laikomas “pavėluotu metimu”. Tokiu metimu taškų laimėti negalima, bet jei jis bus nesėkmingas (nusileis užribyje), tada metusi komanda pralaimės tašką. Tačiau galima mesti, kol kitas diskas dar nėra palietęs žemės.
 • Jei varžovų mestas diskas skrenda į užribį, šaukti “out” galima tik tada, kai jis palietė žemę.
 • Po kiekvienų 5 pelnytų taškų (sumoje abiejų komandų) komandos pasikeičia kvadratais. Taip pat turi pasikeisti servuotojai (servuotojų poros turi išlikti tos pačios viso geimo metu; jei mačas susideda iš kelių geimų – antrame geime servuotojų poros turi susikeisti).
 • Kiekviena komanda gali paimti vieną 1-os minutės pertraukėlę per geimą. Pertraukėlės gali būti imamos apsikeitimo kvadratais metu.
 • Diskas turi leistis ant žemės plokščiai, t.y. turi trenktis į žemę ne didesniu nei 30 laipsnių kampu. Jei matai kad varžovų mestas diskas krenta neteisingu kampu, turi pranešti apie tai prieš jam paliečiant žemę (siūlau netaikyti šios taisyklės vaikams iki 10 metų). Ši taisyklė taip pat netaikoma jei žaidėjas diską išmeta nepaliesdamas žemės ir kerta varžovų kvadrato priekinę liniją ne didesniame kaip 2.5 m aukštyje.
 • Metimai – visi metimai turi būti atlikti stovint savo kvadrato ribose. Jei gaudai bėgdamas ir iš inercijos priartėji prie varžovų kvadrato, prieš mesdamas turi grįžti į tą vietą kur pagavai diską (jei judi paralelei arba atgal – gali mesti iš ten kur sustojai; taip pat šiuo atveju galima mesti ir judant, bet tik prieš trečią kartą paliečiant žemę). Jei iš inercijos išbėgai į užribį – turi grįžti į savo kvadratą. Jei meti iš užribio – praloši tašką (visi metimai atlikti po metimo iš užribio laikomi “pavėluotais metimais”).
 • Dviejų diskų palietimas – jei vienos komandos nariai vienu metu paliečia abu diskus – jų varžovai laimi 2 taškus. Jei tavo varžovai palietė du diskus – iš karto turi šaukti “Du(Disku)”. Jei varžovai nesutinka – iš karto tori šaukti “Ne”. Žaidimas vyksta toliau, ir ginčas išsiaiškinamas sustojus žaidimui.
 • Kad išvengti dviejų diskų palietimo – galima vieną iš diskų pamušti į viršų – tuo metu pagauti kitą diską ir išmesti atgal varžovams, ir po to pagauti “pamuštąjį diską”. Pamušti diską galima tik vieną kartą.
 • Diskų susidūrimas ore – jei diskai susidūrė reikia būtinai pagauti diską, jei jis leidžiasi tavo kvadrate. Jei nusileis tavo kvadrate – praloši tašką; jei paliesi diską ir nepagausi – taip pat praloši tašką. Po diskų susidūrimo dviejų diskų taisyklė negalioja – t.y. jei du diskai leidžiasi tavo kvadrate reikia pagauti abu. Taip pat negalioja disko nusileidimo kampo taisyklė. Po susidūrimo jokie metimai atliekami būti negali.
 • Impasse – taip vadinama situacija kai žaidimo metu abi komandos pagauna po vieną diską ir nemeta. Komanda, kurios žaidėjas skaičiavo servo pradžią, privalo pirmoji išmesti diską (per 4 sekundes).
 • Pražangos:

disko kritimas neteisingu kampu (beje – apie BŪTINAI reikia pranešti prieš diskui paliečiant žemį!), taip pat žingsniai (čia jei sustojai, o po to atramine koja patraukei nuo žemės – kaip ultimeite ar krepšinyje), linijos taisykle (kai varžovas meta viena koja aikštėje, o kita – užribyje; pastebėtina – jei meta visiškai iš užribio – tai ta komanda iš karto pralaimi tašką) ir perlaikomas diskas (čia kai būna situacija – kai abi komandos laiko diską, tai skaičiavusi komanda privalo pirma išmesti, ne vėliau kaip po 4 sekundžių – jei neišmeta, tai kita komanda gali rėkti “laikas”) – visos šios situacijos yra “pražangos”.
Visos pražangos turi būti šaukiamos iš karto kai jos įvyksta (t.y. prieš diskui paliečiant žemę). Jei kita komanda pripažįsta savo pražangą, žaidimas iš karto stabdomas (visi metimai atlikti po to nesiskaito). Pražangą šaukusi komanda gali pasirinkti viena iš trijų variantu:

 1. Nekreipti dėmesio į pražangą, ir įskaityti visus taškus, kurie buvo pelnyti šio servo metu (na kai diskas pas tave krenta į kvadratą tai nelabai apsimoka, nors gali būti, kad sušauki “kampas”, jis krenta blogu kampu, bet po to išrieda į užribį – tai gali laimėti tašką)
 2. Įskaityti varžovams “pražangą” ir peržaisti (t.y. taškai nėra pelnomi)
 3. Neskaityti to meti, kuris buvo atliktas “prasižengus”, bet užskaityti taškus pelnytus kitu metimu (pvz. nukrito pas tave į kvadratą diskas blogu kampu – o tu pats tuo metu įmetei varžovams diską teisingai – tai ir pasiimi tašką; o jei tas jų diskas dar išrieda į užribį – tai pasinaudodamas variantu 1. pasiimi du taškus 🙂

Jei varžovai prasižengia trečią arba didesni karta per geimą, ir tu pražangos metu pasirenki varianta 2 (peržaisti) – tuo pačiu gauni viena tašką.

Dvidiskis, kaip ir kitos skraidančio disko rungtys, remiasi geros valios principais. Šiame žaidime nėra teisėjų, ir visus ginčus sprendžia patys žaidėjai tarpusavyje!

Informacija iš tinklapio – www.frisbee.lt

Komentuok / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s